Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään etänä 16.5.2020 klo 16:00

8.5.2020

KUTSU

Sulkapalloseura Clear ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Microsoft Teams etäkokouksena lauantaina 16.5.2020 klo 16.00. (Liittymislinkki)

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja  ääntenlaskijat.
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma, talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran puheenjohtaja
 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan kaksi jäsentä erovuorossa olevien tilalle
 9. Valitaan kaksi toiminnan-/ tilintarkastajaa ja heille varajäsenet. Toiminnan-/ tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi
 10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Valitaan edustajat jäsenliittojen ym. yhteistyökumppanien vuosi- ym. kokouksiin, tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
 13. Muut asiat
 14. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

Sulkapalloseura Clearin Johtokunta